สวนงู

ยาปราศจากเชื้อ กลุ่มยาต้านพิษ

1% Methylene Blue Injection

3% Sodium Nitrite Injection25% Sodium Thiosulfate Injection


5% Diphenhydramine Hydrochloride Injection