...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายการวัคซีนที่คลินิก

รายการวัคซีน 

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(ปริมาณขึ้นกับบาดแผลและน้ำหนักตัว) 

   ราคา (บาท) 

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS ERIG)

650

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS HRIG 5 CC.)

1,500

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (KAMRAB)

2,400

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราคา (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA)   เข้ากล้ามเนื้อ 350
เข้าในผิวหนัง 70-120
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Verorab) เข้ากล้ามเนื้อ 350
เข้าในผิวหนัง 70-120
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ChiroRab) เข้ากล้ามเนื้อ 350
เข้าในผิวหนัง 70-120

วัคซีนบาดทะยัก ราคา (บาท)

วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ

80


ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564