...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

 • คลินิกเปิดทำการในวัน-เวลาใด
  • คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคลินิกพิษจากสัตว์
   • เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดพักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)
   • เปิดทำการ วันเสาร์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.45 น.)
   • ปิดทำการ วันอาทิตย์
  • อย่างไรก็ตาม แนะนำให้มาถึงคลินิกก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับวัคซีนควรได้รับการเฝ้าสังเกตอาการภายหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • จำเป็นต้องทำนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการหรือไม่
  • ไม่จำเป็น ท่านสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้
 • เมื่อมาฉีดวัคซีน ต้องนำเอกสาร หลักฐานใดมาแสดงหรือไม่
  • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้รับบริการของสถานเสาวภามาแสดง
  • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดง
 • ทำอย่างไร หากลืมนำบัตรประจำตัวผู้รับบริการของสถานเสาวภา มาในวันรับบริการ
  • สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยมารับบริการที่สถานเสาวภาแล้ว
 • สามารถจ่ายค่าวัคซีน ค่าตรวจเลือด ด้วยวิธีใดบ้าง
  • ขณะนี้ทางคลินิกรับชำระค่าบริการทุกชนิดด้วยเงินสดเท่านั้น
 • สามารถเบิกค่ารักษา ค่าวัคซีน และค่าตรวจเลือด ได้หรือไม่
  • กรณีถูกสัตว์กัดและรับการรักษาด้วยการฉีดวัคซีน และ/หรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสามารถสำรองเงินจ่าย และนำใบเสร็จไปเบิกตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน เช่นเบิกราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
  • ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการตรวจเลือด โดยทั่วไปไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต้นสังกัดของผู้รับบริการ
 • คลินิกของสถานเสาวภา ตั้งอยู่ที่ใด และสามารถเดินทางไปได้อย่างไร
  • ที่อยู่ 1871 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • คลินิกตั้งอยู่ชั้น 1 ตึกอำนวยการ บริเวณหัวถนนอังรีดูนังต์ ตัดกับถนนพระราม 4 อยู่ในบริเวณรั้วเดียวกับศูนย์บริการโลหิต ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีรั้วติดกับจามจุรีสแควร์
  • Google search : สถานเสาวภา, Queen Saovabha Memorial Institute คลิกที่นี่
  • รถไฟฟ้า mrt ลงสถานีสามย่าน ออกทางออก 2 เดินมาตามถนนพระราม 4 มุ่งหน้า… ระยะทาง 500 เมตร
  • รถไฟฟ้า bts ลงสถานีศาลาแดง เดินมาตามถนนพระราม 4 ฝั่งรพ.จุฬาลงกรณ์ ผ่านแยกอังรีดูนังต์ ระยะทาง 850 เมตร
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางใดบ้าง
  • โทรศัพท์ 02-252-0161 ต่อ 82119
  • E-mail : info@saovabha.org

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

 • คลินิกมีวัคซีนชนิดใดให้บริการบ้าง
 • ค่าวัคซีน ค่าตรวจเลือด และค่าบริการ ที่คลินิกวัคซีน มีค่าใช้จ่ายอย่างไร
  • ราคาวัคซีน และค่าตรวจเลือดเป็นไปตามประกาศของสถานเสาวภา และมีค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท ค่าทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ สำหรับผู้ป่วยใหม่ 20 บาท
 • คลินิกสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจอะไรได้บ้าง
  • คลินิกให้บริการเจาะเลือด ตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน เช่น ตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี ไข้สุกใส เป็นต้น
 • สามารถทำทดสอบ Tuberculin test / PPD ได้ทุกวันเปิดทำการหรือไม่
  • ทำได้เฉพาะวันอังคาร เนื่องจากต้องกลับมาอ่านผลอีกทีในวันพฤหัส หรือศุกร์
 • เมื่อมาฉีดวัคซีนที่สถานเสาวภา มีขั้นตอนการรับบริการอย่างไร
 • ขั้นตอนการรับบริการ
 • เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือไม่ อย่างไร
  • ผู้รับบริการฉีดวัคซีนทุกท่านจะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   • เล่มแดง สำหรับวัคซีนทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
   • เล่มเหลือง สำหรับวัคซีนไข้เหลือง และวัคซีนอหิวาตกโรค เท่านั้น เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศที่มีข้อบังคับให้ฉีดวัคซีนดังกล่าว
 • หากทำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหาย สามารถออกให้ใหม่ ได้หรือไม่
  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเล่มแดง สามารถออกให้ใหม่ได้ โดยเสียค่าใช้จ่าย 50 บาท
  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเล่มเหลือง ต้องแจ้งความเอกสารสำคัญทางราชการหาย และสามารถนำใบแจ้งความมาออกเอกสารใหม่ได้ โดยเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท
 • ภายหลังฉีดวัคซีน ต้องรอกี่วันจึงจะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
  • สามารถรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนได้ทันที ภายหลังการฉีดวัคซีน
 • สถานเสาวภามีบริการตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ หรือไม่
  • ไม่มีบริการตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์
 • คลินิกฉีดวัคซีนของสถานเสาวภา มีบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ หรือไม่
  • สถานเสาวภาเปิดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่สำหรับคณะบุคคลที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า และวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
  • สถานเสาวภามี Application สำหรับแนะนำการฉีดวัคซีนในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
  • ขั้นตอนการใช้งาน
 • ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนรับวัคซีน
  • ผู้ที่จะมารับวัคซีนควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีไข้ ไม่สบายควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนไปก่อน และควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง