...

ติดต่อสถานเสาวภา

ติดต่อสถานเสาวภา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1871 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-252-0161-4, 02-252-0167
แฟกซ์ : 02-254-0212
เว็บไซต์www.saovabha.org
ไลน์ ไอดี@saovabha
อีเมล : info@saovabha.org

ติดต่อฝ่ายบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภาที่
อีเมล: saleservice@saovabha.org

............................................

เวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ และวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. (เฉพาะ Clinic)

วันอาทิตย์ ปิดทำการ