สวนงู

น้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี

                                                                              น้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี

                                                                              TRCS Tuberculin PPD