...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 9

(9 th Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2023) เรื่อง Current Practice and Future Opportunities วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ