...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เรื่อง การให้บริการของฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

เปิดทำการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.