...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

28 กันยายน 2566 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World Rabies Day เพื่อให้เกียรติแก่ หลุยส์ ปาสเตอร์ผู้คิดค้นวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวัคซีน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคเรบี่ส์ หรือ โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป้าหมายสูงในการทำให้โรคนี้หมดไป โดยไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ในปี ค.ศ. 2030 โดยคำขวัญในการรณรงค์ในปี ค.ศ. 2023 หรือ พ.ศ. 2566 ได้แก่

Rabies: All for 1, One Health for All

โรคพิษสุนัขบ้า: รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อทุกชีวิต

All for 1 คือ การที่เราทุกคนร่วมกันมีเป้าหมายหนึ่งเดียวที่จะกำจัดโรคเรบี่ส์ด้วยการร่วมมือในรูปแบบของ one health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากโรคเรบี่ส์ เลข 1 ยังหมายถึง ความสำคัญของคนคนหนึ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน ที่จะนำพาทุกคนไปยังเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งความสำคัญของการทำวัคซีนในสัตว์ที่จะช่วยป้องกันโรคทั้งในคนและในสัตว์ และความสำคัญของการป้องกันหลังสัมผัสโรคในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โดยภาพรณรงค์ในปีนี้ได้รวบรวมปัจจัยสำคัญในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ วัคซีน การให้ความรู้ การสำรวจและการข้อมูล One health: สุขภาพหนึ่งเดียวที่ประกอบไปด้วย สุขภาพสัตว์ สุขภาพคนและสิ่งแวดล้อม เชื้อไวรัสเรบี่ส์ การวินิจฉัยโรคและการร่วมมือกัน