...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ และสัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู ให้การต้อนรับ Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในฐานะ WHO Collaborating Centre for Venomous Snake Toxicology and Research (THA-40)