...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจรับวัคซีน เอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ และเยี่ยมชมคลังสินค้าของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

วันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค เข้าตรวจรับวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท เอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด และเยี่ยมชมคลังสินค้าที่จัดเก็บวัคซีนดังกล่าว ณ คลังสินค้า บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ เป็นวัคซีน เชื้อตาย ที่ต้องจัดเก็บในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส บริษัท เอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ดำเนินการจัดเก็บวัคซีน จำนวน 800,000 โดส และดำเนินการจัดส่งวัคซีนไปยังหน่วยให้บริการวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายต่อไป