...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานเสาวภา

  วันที่ 31 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr.Alexander Matheou ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะ พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานเสาวภา ได้แก่ โรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ และสวนงู