...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา โดยนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พร้อมด้วยพระสงฆ์ จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ผู้บริหารสถานเสาวภา แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร สถานเสาวภา เข้าร่วมในพิธี