...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

QSMI CENTENARY CONFERENCE “Pro Patria, Pro Scientia, Pro Humanitate ; Permanere Salute” December 1-2, 2022 Montien Hotel, Surawong, Bangkok

Join meeting please click : https://webcast.live14.com/saovabha100/

เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม QSMI CENTENARY CONFERENCE Pro Patria, Pro Scientia, Pro Humanitate ; Permanere Salute” ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ https://webcast.live14.com/saovabha100/ ค่ะ

สำหรับเภสัชกรที่ต้องการเก็บหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ต้องร่วมฟังตลอดการประชุมและทำข้อสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน (สามารถทำซ้ำได้) โดยจะเปิดให้ทำข้อสอบในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 - 24.00 น. เท่านั้น

ทาง link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2kE8ACphgc7Ohmq-xo1NAha7CwRHqUdaLHwEd5iet3JuKeA/viewform?usp=pp_url