...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกพิษจากสัตว์ ปิดทำการ 16-20 พ.ย.2565