...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

แจ้งเปิดทำการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกพิษจากสัตว์ตามปกติ ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2565