...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าเยี่ยมชมสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าเยี่ยมชมสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9 นำชมสวนงู ในการนี้ คณะฯได้เข้าชมการแสดงจับงู การแสดงรีดพิษงู และเข้าชมการให้บริการคลินิกรักษาสัตว์เลื้อยคลาน ตึก ๙๙ ปี สวนงู ด้วย

หมายเหตุ : ภาพชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เท่านั้น