...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

แจ้งปิดทำการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกพิษจากสัตว์ 13-16 พฤษภาคม 2565ประกาศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
แจ้งปิดทำการ คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกพิษจากสัตว์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 
Immunization and Travel Clinic, Rabies Immunization Clinic and Animal Toxin Clinic, QSMI will be closed on 13-16 May 2022.