...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (โมเดอร์นา) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข็มกระตุ้น

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (โมเดอร์นา) เข็มกระตุ้น ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 กรกฎาคม 2564 หรือ เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดยให้บริการ ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย