...

ข่าวประชาสัมพันธ์

14-27 ธันวาคม 2564 สภากาชาดไทยชวนเที่ยวงานกาชาดออนไลน์

14-27 ธันวาคม 2564 สภากาชาดไทยชวนเที่ยวงานกาชาดออนไลน์กันอีกปีพัฒนาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย สนุกได้ง่ายขึ้นมีกิจกรรมรออยู่อีกเพียบ

 ติดตามที่ >www.facebook.com/redcrossfair

14 - 27 ธันวาคม นี้ สนุกพร้อมกันที่ >www.redcrossfair.com