...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ถาม-ตอบเรื่องวัคซีน : เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ควรเว้นระยะห่างนานเท่าไรจึงจะฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้?