...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ถาม-ตอบ เรื่องวัคซีน : เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว หากมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หรือ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก สามารถฉีดวัคซีนได้เลยหรือไม่