ประวัติสถานเสาวภา

ตึกสภานายิกา

      สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสภานายิกา สภากาชาดไทยได้ทรงบริจาคเงินสร้างตึกสภานายิกา บริเวณด้านตะวันออกของสถานเสาวภา พร้อมกับการสร้างสถานเสาวภา เป็นตึกบริวารสำหรับเป็นที่ทำพันธุ์หนองฝีและเลี้ยงสัตว์ ต่อมาอาคารหลังนี้เสื่อมโทรมลงจึงได้รื้อถอนและทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารใหม่ในสถานที่เดิมโดยงบประมาณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นอาคาร 5 ชั้น ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับงานผลิตในปีพ.ศ. 2543 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2545 และในปีพ.ศ. 2546 อาคารนี้ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายผลิตเซรุ่ม ฝ่ายประกันคุณภาพ ส่วนหนึ่งของฝ่ายผลิตวัคซีนบีซีจี ส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และห้องประชุม


หน่วยงานภายในตึกสภานายิกา

  1. ฝ่ายผลิตเซรุ่ม
  2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
  3. ฝ่ายผลิตวัคซีน
  4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  5. กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร

    ดูแผนผังอาคารในพื้นที่สถานเสาวภา คลิกที่นี่