...

ข้อมูลวิชาการ

Nephropathy in leptospirosis.

Nephropathy in leptospirosis.
Visith S, Kearkiat P.
J Postgrad Med. 2005 Jul-Sep51(3):184-8. Review.
PMID: 16333190 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related Articles