...

ข้อมูลวิชาการ

[Bat lyssavirus in Thailand]

[Bat lyssavirus in Thailand]
Lumlertdacha B, Wacharapluesadee S, Chanhome L, Hemachudha T.
J Med Assoc Thai. 2005 Jul88(7):1011-4. Thai.
PMID: 16241035 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related Articles