...

ข้อมูลวิชาการ

Snakebite nephropathy.

Snakebite nephropathy.
Sitprija V.
Nephrology (Carlton). 2006 Oct11(5):442-8. Review.
PMID: 17014559 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related Articles