...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น สำหรับให้บุคลากรใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น โดยคุณชเยศ ขจรบุญถาวร นำมามอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สำหรับให้บุคลากรใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานเสาวภาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้